Week 16

13 april 2014

Vanmorgen is de belijdenisdienst (zie onder). We lezen Markus 7, Markus 14 en Psalm 19. We zien in de gedeelten uit Markus twee keer Petrus. Eén keer als hij Jezus belijdt als de Christus. En één keer waarin hij met alles wat in hem is ontkent dat hij ‘die man waarover jullie het hebben’ niet kent. Wát een verschil. Dat kan, blijkbaar, in het leven van een trouwe gelovige, zoals Petrus dat oprecht was. Goed om daarover na te denken, ook vandaag. In Psalm 19 lezen we wat dan wél ons fundament kan zijn, en wat ons van hoogmoed bevrijdt: Gods Woord. Zoals Petrus dat verstond, toen de haan kraaide… We bidden om gezegende diensten, waarin we ons mogen verwonderen over Gods werk dat doorgaat, en waarin we voedsel mogen krijgen voor de toekomst. Oók als de toekomst strijd met zich meebrengt! Want wie belijdt die strijdt…

Ds. A.J. Mouw
Sluiten