Week 16, 2016

17 april 2016

De komende weken lezen we uit het Bijbelboek Jeremia. Niet een boek dat je zo even weg leest. Er staan stevige en pittige teksten in. Veel oordeelsteksten, waarin de Heere God door Jeremia een confronterende spiegel ophoudt. De laatste tijd ben ik wat met dat boek bezig geweest, en verschillende stukjes hebben me geraakt. Stukjes die schuurden, confronteerden, maar toch ook stukjes die bemoedigden en verder hielpen. In het schema hieronder heb ik een aantal thema’s uit het boek ingevuld, met daaraan gekoppeld een datum. Zo weet u/jij thuis waar we op zondag over lezen. Goed om het thuis van tevoren alvast door te lezen! Het Bijbelboek is te groot om hoofdstuk voor hoofdstuk te lezen. Ook is het geen chronologisch boek. Het bestaat eerder uit losse onderdelen. Om toch wat lijn te zoeken heb ik de serie genoemd ‘De God van Jeremia’. Elke keer zien we een ander stukje van de Heere God, toegepast op het volk en op ons. Zo krijgen we een mooi beeld van de God van Jeremia, die ook onze God wil zijn. Vanmorgen is dat: God, de bron van levend water. We lezen Jeremia 2:1-19 en Johannes 4:10-18. De Heere God verwijt het volk 2 dingen: ze zijn bij de bron weggelopen en hebben water in lekkende bakken gedaan. Een heel raak beeld, ook voor ons.
Bidt u, bid jij mee om goede weken? Dat het ons geloof, in de gemeente en persoonlijk, mag geven en/of dat geloof mag verdiepen.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten