Week 15

06 april 2014

Vanavond lezen we verder uit Markus 14. Na het laatste avondmaal neemt Jezus Zijn discipelen mee naar de hof van Gethsemané. Daar gaat Jezus bidden. En Hij is tot diep in Zijn hart bang, aangevochten, ontredderd. Waarom? Wat maakt Jezus zo ontredderd? Het lichamelijke lijden, ja, maar nog veel meer. Nog iets veel dieper, ook. Dit ingrijpende gebed in de Bijbel, waarin Jezus Zich overgeeft aan de wil van Zijn Vader, is heel confronterend. Want die diepe ontreddering van Jezus zegt alles over ons en ons leven. Tegelijk is het ook heel bevrijdend. Want Jezus valt niet voor de verleiding Zijn lijden uit de weg te gaan. Die confrontatie, die bevrijding… Ik hoop en bid dat het ons diep laat zien hoe ver Jezus Christus ging – voor ons. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten