Week 14, 2016

03 april 2016

Vanmorgen sluiten we het winterwerk af. Tegelijk betekent dit geen eindstreep! We lezen Mattheüs 28:16-20 en Exodus 3:6-15, waarin we juist een zendingsopdracht ontvangen. Het thema is: ‘Ga dan heen’. Als de Heere Jezus een periode afsluit komt er een nieuwe opdracht boven. En zo geldt dat ook nog voor ons. Discipel zijn betekent ook discipelen maken – voor zover dat in onze macht ligt. Uiteindelijk bekeert de Heere God het hart, maar hij gebruikt daar wel mensen voor! We denken na over de reden van die opdracht, de inhoud en de manier waarop we die mogen en moeten vormgeven. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten