Week 13

23 maart 2014

Zondagmorgen staan we voor de 6e keer stil bij Job. Deze en volgende week zullen er dan weer de kringen zijn. We zijn nu op het punt aanbeland waarop de Heere God Zelf gaat spreken. We lazen van Hem in het begin van het boek. Toen werd het een tijd stil, ook voor Job. En nu komt in een storm de Heere aan het woord. Indrukwekkend, maar toch ook weer heel anders dan verwacht. Wat zegt het voor Job? Wat zegt het voor ons? Er wordt een handout uitgedeeld, om het volgen van de preek en de bespreking op de kringen te vergemakkelijken.
Om 14.00 hopen broeder Sjaak Smits en ik de gemeente te vertegenwoordigen bij de intrededienst van ds. G.C. Lock in Uittik. We bidden hem een goede dienst toe, en een gezegend begin van zijn dienstwerk in de gemeente Uitwijk-Waardhuizen, samen met zijn vrouw.
In de avonddienst sta ik ook op het rooster. Echter, ik kon deze week niet de concentratie en de energie vinden om 2 diensten goed voor te bereiden… En een afgeraffelde of slecht voorbereide preek wil ik niet houden. Ik ben blij dat kand. E. v.d. Poel uit Sliedrecht (hij was ook bij ons in december, over de wijzen uit het oosten) voor mij wil waarnemen. We zien uit naar gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten