Week 12

16 maart 2014

Zondagavond staan we DV stil bij Markus 12:18-27. Daar gaat het over de opstanding. Moeten we het daar niet pas na Pasen over hebben? Nou, de Heere Jezus Zelf zegt er belangrijke dingen over. De Sadduceeën hebben als doel Jezus als ongeloofwaardig af te schilderen. Zij denken: wie gelooft er nu nog in de opstanding, dat is toch raar? Ze schetsen een bizarre situatie. En zo gebeurt dat in onze tijd ook nog. Opstanding… het is bijna niet te geloven. En toch benadrukt Jezus dat het uit Gods Woord komt en dat het iets over Gods kracht zegt. We zien dat ook al in het oude testament, in Jesaja. Daarnaast slaan we in deze avonddienst ook weer eens de Heidelberger Catechismus open, bij zondag 22, die precies daarover gaat. We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten