Week 12, 2016

20 maart 2016

Vanmorgen hoopt een groep gemeenteleden belijdenis af te leggen van hun geloof. Daar zijn we dankbaar voor! We staan vanmorgen stil bij Mattheüs 27:11-26, en het thema is: de geloofsbelijdenis van Pilatus. We kijken vooral naar vers 24. Daar zie je zowel de geloofsbelijdenis van Pilatus als wat hij ermee doet, en die twee punten zijn uitgangspunten voor de preek. Wat belijdt Pilatus precies, hoe komt hij daartoe, en wat doet het vervolgens met de keuze(s) die hij maakt? Zo wordt Pilatus zomaar een voorbeeld van hoe het wél moet én van hoe het níet moet… Vrijdag komen we om 19.30 bij elkaar in de kerk. Het is dan Goede Vrijdag. We vieren het Heilig Avondmaal en staan stil bij Mattheüs 27 : 27-37, bij de spot voor Jezus als Koning van de Joden. Bedoeld als spot, als beschuldiging voor Pilatus, maar tegelijk (onbedoeld) het Evangelie: dit is hun Koning! Op stille zaterdag is er om 19.30 een bijeenkomst waar we ons in beeld, geluid en samenzang voorbereiden op de Paasmorgen. We bidden om gezegende diensten, een Goede Vrijdag en een hoopvol Pasen!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten