Week 12, 2015

22 maart 2015

Vanavond lezen we weer verder in de Romeinenbrief, nu hoofdstuk 15. Op biddag lazen we daar al vers 30-33 uit, nu wil ik vooral kijken naar de eerste 13 verzen, met vers 7 als de kern. Elkaar aanvaarden, omdat Christus ons aanvaard heeft, tot eer van God. Het gaat dan dus over hoe we met elkaar omgaan in de gemeente. Wat is dat, elkaar aanvaarden? Waarom zou je dat doen? En wat is het doel?
Volgende week, de week voor Pasen, lezen we het laatste hoofdstuk uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 16. Daarmee ronden we dan volgende week de lezingen uit het Romeinenboek af.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten