Week 11, 2015

15 maart 2015

Deze zondag is het Doopdienst. Nikki Spiering zal worden gedoopt. We lezen uit Romeinen 14. Daar gaat het over verschillen in de gemeente. Hoe moet je leven als christen, wat mag er wel en wat mag er niet? Wij zoeken vaak hele concrete antwoorden. Maar Paulus geeft die hier niet! Hij geeft wel een houding om met elkaar om te gaan in de verschillen die er zijn. Een houding waarmee je kunt zoeken wat goed is om te doen en wat goed is om je kinderen mee te geven. Daar denken we samen over na.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten