Week 10

02 maart 2014

Komende zondagmorgen is het de eerste lijdenszondag. We lezen Markus 8, een soort keerpunt in het Evangelie van Markus. Petrus heeft de belijdenis uitgesproken dat Jezus de Christus is. En nu gaat Jezus uitleggen op welke manier Hij dat zal zijn. Dat is totaal onverwacht, totaal ongedacht, maar wel zaligmakend. Van kruis naar kroon. Zonder kruis, iets waar Petrus Jezus van wil overtuigen, komt er ook geen kroon. Dat gold voor Jezus. Maar dat geldt ons allemaal. Zonder kruis geen kroon. Wat betekent dat, voor ons leven van nu? We bidden om goede en gezegende diensten vandaag.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten