Week 10, 2015

08 maart 2015

DV zondag 8 maart worden de volgende broeders bevestigd: Pierre de Graaf (Maasdijk 19 4283 GA) als diaken en Teus de Groot (Industrieweg 1a 4283 GX) als ouderling. Een drietal broeders neemt afscheid: Geert van Esch (Burgstraat 6 4283 GG) als diaken en Klaas Hogenhorst (Guldenaerde 17 4283 HD) en Ad Geluk (Maasdijk 14a 4283 GA) als ouderling.
We lezen in die dienst verder uit Romeinen, nu hoofdstuk 12. We staan stil bij de verzen 9-21, waar Paulus schrijft over hoe het er in de gemeente aan toegaat. Vooral vers 9 en 10 worden dan onderstreept, in het kader van de lijdenstijd: broederlijke liefde vanuit de liefde die we bij Jezus hebben gezien. In de middagdienst van biddag, 11 maart, lezen we wat de HGJB ons aanreikt: Handelingen 16:22-34 met het thema ‘Altijd dichtbij’. In de avonddienst lezen we Romeinen 15:30-33, waar Paulus spreekt over ‘strijden in het gebed’. We lezen dat met de biddende Jezus in Gethsemané op de achtergrond. We bidden om en hopen op fijne en opbouwende diensten, onder leiding van de Heilige Geest.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten