Week 1

28 december 2014

Voor de diensten rond oud & nieuw heb ik ervoor gekozen in Romeinen te blijven. Beide diensten lezen we uit Romeinen 12. Oudejaarsavond komt Gods Woord tot ons in vers 15: Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Op Oudejaarsavond lopen vreugde en verdriet vaak door elkaar heen. We mogen dat ook samen in de kerk beleven. We kijken terug, we herdenken hen die ons ontvallen zijn. We zijn samen verdrietig, maar we zijn ook samen dankbaar. Ik ervaar het als een zegen dat die beide dingen in de Bijbel terugkomen. Want God wil zowel bij ons blij zijn als bij ons huilen betrokken zijn! Op nieuwjaarsdag wil ik dan kort stilstaan bij vers 18: leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Een goed voornemen, om de vrede van Kerst langer te laten duren dan de kerstvakantie! We bidden om gezegende diensten.

Ds. A.J. Mouw
Sluiten