Week 04, 2017

22 januari 2017

Vanmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen alle drie de diensten rondom het Avondmaal uit Openbaring 5. Vanmorgen staan we stil bij de verzen 1-5. Johannes ziet een boekrol, maar niemand kan die openen. Dat brengt hem bij een wanhopig huilen. Maar dat is niet het laatste! Volgende week lezen we dan vers 6-14. Bij de viering in de morgendienst horen we vooral vers 9, over het Lam dat is geslacht. In de avonddienst kijken we vooral naar vers 13-14, over de dankbare aanbidding van het Lam. De kinderen van groep 1-5 hebben vanmorgen een Kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde Kerk in Rijswijk. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten