Week 03, 2017

15 januari 2017

Vanmorgen wordt Harry Groenenboom in het ambt van ouderling bevestigd. Eric Goossens zal worden herbevestigd in het ambt van diaken. In deze dienst bereiden we ons ook voor op het kringwerk. De vierde kring staat in het teken van Jakobus en Johannes. 2 discipelen met een vrijpostige vraag. Die tegelijkertijd nog veel moeten leren. We lezen Markus 10:32-45. We bidden om gezegende diensten!

Ds. A.J. Mouw
Sluiten