Nehemia

10 september 2013

Vanaf eind augustus tot aan advent hopen we te lezen uit het boek Nehemia. Het is soms een beetje puzzelen met enkele bijzondere diensten en de voorbereidingen op het kringwerk, waarin we het bijbelboek Job zullen behandelen. Hierbij daarom een schema waarin u/jij kunt zien wanneer welk hoofdstuk uit Nehemia aan de orde is. Dan kan het gelijk thuis vast gelezen worden! We zien uit naar Gods zegen over de voorbereiding, de preken en het luisteren zelf.

Ds. Mouw

Datum
Schriftgedeelte
Thematiek
25-8, mo/Voorbereiding Heilig Avondmaal
Nehemia 1 (focus vers 5-7)
Schuldbelijdenis
1-9, mo/Heilig Avondmaal
Nehemia 1 (focus 8-11)
Bekering, Gods beloften
1-9, av/Heilig Avondmaal
Nehemia 1:11-2:10
Leven onder Gods goede hand
8-9, mo
Nehemia 4 (focus vers 9, 15, 20)
Tegenstand, God strijdt
15-9, av
Nehemia 5:1-13 (focus vers 9)
Leven voor God vanwege de omstanders
6-10, mo/Israelzondag
Nehemia 8 (focus vers 10-13)
Opnieuw horen van de wet, reactie erop
10-11, mo
Nehemia 9 (focus vers 32-33)
Bidden en belijden
24-11, mo/Heilig Avondmaal
Nehemia 10 (focus vers 28-29)
Heilig Avondmaal is verbondsvernieuwing
24-11, av/Heilig Avondmaal
Nehemia 13
Leven als vernieuwde gemeenschap
Ds. A.J. Mouw
Sluiten