Ik weet het zeker

25 oktober 2014

Ik weet het zeker!

Tja... dat het goed zit tussen God en jou. Kun je dat zeker weten? Hoe dan?

Enne... werk jij voor salaris of op basis van giften?

En wat is er eigenlijk de reden van dat wij vaak zo ónzeker zijn?

Welkom, morgenochtend in de kerk. Dan begrijp je hoe die twee met elkaar verband houden! Of nu al, als je Romeinen 4 even leest...

(handout van de preek is bijgevoegd)

Zeker
Ds. A.J. Mouw
Sluiten