Heilig Avondmaal

24 november 2013

Bij de diensten:
Vandaag vieren we samen het Heilig Avondmaal. We sluiten deze zondag ook de lezing uit Nehemia af. ’s Morgens lezen we Nehemia 10. Ik zet een streep onder vers 28-29, de vernieuwing van het verbond. Nieuwe toewijding hoort ook het Avondmaal. Het volk neemt daarbij met fikse woorden een vloek op zich. Wat betekent dat? En voor ons? ’s Avonds lezen we uit hoofdstuk 13. Het is dan een tijdje na Nehemia 10. De dingen die ze zich hadden voorgenomen blijken niet allemaal ten uitvoer gebracht. Nehemia gaat daar orde op zaken stellen. Ik wil met u en jou nadenken over de vraag wat het betekent als je het verbond hebt vernieuwd. Juist voor je leven als ‘aparte’ gemeenschap, omdat het samen vieren van het Avondmaal je anders maakt. Wel in de wereld, niet van de wereld, wat betekent dat voor Nehemia? En voor ons?

Het is ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar: volgende week is het Advent. Vorige week hebt u kunnen lezen dat we als kerkenraad hebben besloten het beleid rond het aflezen van de namen van hen die ons ontvallen zijn te laten zoals het nu is. Dat betekent dat we daar deze zondag verder geen aandacht aan besteden. Tijdens de dienst van Oudejaarsdag hopen we dat wel uitgebreid te doen.

Formulier:
Voor velen is het formulier dat we in deze diensten lezen best wel lang en ingewikkeld. Afgelopen donderdag kwam dit overzicht voorbij, met hoofdpunten van de inhoud. Wellicht helpt het bij het lezen ervan. Zo ziet u, zie jij misschien ook dat eigenlijk alle stukjes nodig zijn om samen avondmaal te kunnen vieren.

• Instelling
• Zelfonderzoek (3 stukken: verdriet over je zonde, geloven in de vergeving, vast voornemen om anders te leven)
• Verkondiging van Gods genade
• Terugwijzing van mensen zonder berouw
• Bemoediging
• Christus’ gedachtenis
• Onderwijzing over de instelling
• Eenheid met Christus
• Eenheid met elkaar
• Gebed
• Geloofsbelijdenis
• Opwekking/aanmoediging
• Viering
• Dankzegging
• Gebed

Ds. A.J. Mouw
Sluiten