Dat opgeheven vingertje...

10 oktober 2014

Dat opgeheven vingertje...
Want wij, kerkmensen, weten precies welke Bijbeltekst of preek goed zou zijn voor die of die.
Maar merkwaardig genoeg blijven we zelf vaak buiten schot.
Alsof vooral anderen heel blij mogen zijn met genade...

Welkom, zondagavond! We lezen Romeinen 1:26-2:4 & 2:17-24.
Over oordelende kerkmensen en een spiegel!
En de naam van God die in het geding is...

#welkom #alsjenogdurft #Romeinen

Opgeheven-vingertje
Ds. A.J. Mouw
Sluiten