Bij de morgenpreek

15 mei 2022

We lezen deze morgen uit Lukas 16 alwaar Jezus de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus vertelt. Het is interessant om deze gelijkenis na Pasen te lezen. De rijke man zegt in vers 30 ‘Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.’ En zo is het ook gegaan. Jezus vertelt deze gelijkenis aan de Farizeeën en Schriftgeleerden die zich enige tijd later zelfs door de paasboodschap niet lieten overtuigen. Er zijn (zeker na Pinksteren) duidelijke tekenen in Jeruzalem gedaan die laten zien dat Jezus leeft, maar de oudsten bleven zich verharden. Jezus zegt dat het geloof ontstaat door het getuigenis van Mozes en de profeten. Met andere woorden: niet zozeer een spectaculair wonder, maar het Woord brengt zondaren tot geloof en bekering. Vraag: In hoeverre zijn Mozes en de profeten (het Woord van God) voor jou voldoende om je geloof te laten groeien? Of zou je soms ook liever een wonder willen zien?

Sluiten