Bij de diensten

28 mei 2023

Pinksteren

Komende zondag en maandag is het Pinksteren. Ik mag twee keer in uw midden voorgaan: op zondagmorgen en op maandagmorgen om 9.00 uur in de Hagepreek. We vieren de uitstorting van de heilige Geest op de kleine kerk in Jeruzalem. En als dat gebeurt, blijft de kerk niet klein meer. Het begon met ongeveer 120 mensen maar het worden er al snel een paar duizend. Die groei is het grote wonder van Pinksteren. Het gaat waar worden: het evangelie zal in Jeruzalem, Judea, Samaria, Galilea, ja tot het uiterste der aarde, vrucht dragen. Wij leven daar in Giessen en in het land van Altena ook van. Hier is het evangelie dankzij de PinksterGeest gekomen. Maar we blijven de Geest nodig hebben om ook vandaag en voor de komende generaties het evangelie te vertolken.
Zondagmorgen lezen we het Pinksterevangelie uit Handelingen 2: 37 waar we lezen dat de hoorders diep in het hart geraakt worden door de woorden van Petrus op de pinstermorgen. Op maandagmorgen zullen we in het Almbos de hagepreek houden. Ds. Hoftijzer leidt de liturgie en ik mag de verkondiging verzorgen met als thema: ‘Een andere Trooster’. We lezen uit Johannes 14 waar Jezus belooft een andere Trooster te zenden. Kunst en Vriendschap zal aanwezig zijn om de muzikale begeleiding te verzorgen. Gezegende Pinksterdagen toegewenst.

Sluiten