Bericht predikant

19 januari 2020

Aanstaande zondagmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In de verkondiging wil ik stilstaan bij de geschiedenis waarin Jezus in Nazareth verworpen wordt, Lukas 4 vers 16 t/m 30. Jezus verkondigt het aanbreken van het Koninkrijk van God, een realiteit (!) die alle menselijke denken en structuren anders maakt (be-keert). De mensen in Nazareth reageren op twee manieren, eerst positief, maar nadat ze de consequenties van dit Koninkrijk door hebben slaat de stemming plotseling en volledig om. De vraag die we onszelf zullen stellen is hoe ik persoonlijk reageer op de realiteit van het aangebroken Koninkrijk van God: instemmend of…? Thema van de preek is dan ook: ‘Reactie kan niet uitblijven – wat doe jij?’. In de avonddienst hoopt ds. Van der Knijff uit Molenaarsgraaf in uw midden voor te gaan. Hij zal de thematiek van de Week van Gebed met u behandelen. Gezegende diensten toegewenst!

Sluiten