Bericht predikant

13 september 2019

Zondagmorgen dragen Corné en Meta Hobo-Quik hun eersteling Floor Catrina naar het doopvont. De doop, dat is een daad van geloof, een teken van hoop en ark tot behoud. Die lijn zullen we met elkaar verder beluisteren in de verkondiging die uit zal gaan van Genesis 6 (vers 1 tot en met 22) en 1 Petrus 3 (vers 13 tot en met 22). Gezegende diensten toegewenst!

Sluiten