Bericht predikant

10 november 2019

Aanstaande zondagochtend bereiden wij ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal D.V. zondag 17 november. De preekstof komt uit Johannes 12 vanaf het 20e vers tot en met vers 36. De kern zal liggen bij vers 32 waarin Jezus zegt: En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. Jezus is verhoogd op Golgotha en trekt u naar Zich toe. Bent u bereid Zijn stem te gehoorzamen, ongeacht de consequenties? De week erop ben ik voornemens verder uit Johannes 12 en 13 het woord te bedienen. Een goede voorbereiding gewenst, bidden u en jullie mee voor gezegende diensten?!

Sluiten