Bericht predikant

14 juli 2019

Beste broeders en zusters! Een laatste kort bericht uit Riessen voordat we morgen de overstap naar Giessen maken. Alles is ingepakt wat ingepakt kan worden. En dan kom je tot de conclusie dat een mens veel, heel veel kan verzamelen. Schatten die maar al te vaak door roest en mot aangevreten zijn. Soms krijg je het schaamrood op de wangen als je ziet wat je allemaal weggooit dat nog prima mee kan. Het toont ons consumentisme waar ook wij ‘schuldig’ aan zijn. Goed om daar eens bij stil te staan en je af te vragen: wat heb ik nou echt nodig? De Bijbel leert ons dat rijkdom geen zonde is, mits we er ruimhartig mee omgaan en onze ware schat in de hemel hebben. Doen en hebben we dat?
Aanstaande zondag verblijven wij nog elders, maar vanaf maandag start ons inburgeren in Giessen. We hopen elkaar op straat wellicht te ontmoeten, anders graag tot ziens in de diensten op zondag 21 juli. In de ochtenddienst hopen Jonathan en Sandra van Rijswijk (Almkerk) hun dochter Vera Isabella (en zusje van Levi) door de doop te begraven in de dood. Klinkt gek hè, begraven… zo’n lief en teer kindje?! En toch is het nodig, want vanaf de moederschoot zijn wij allen bevlekt met zonde. Maar dan is het in de doop ook direct ópstaan met Jezus Christus.
De verkondiging zal uitgaan van Romeinen 6, waarschijnlijk met de focus op de verzen 3 en 4. We bidden voor goede ontmoetingen rondom het Woord!
Rudy Fokkert, V.D.M.

Sluiten