Rondom de diensten

03 december 2023

Deze zondag begint de adventstijd; een tijd van inkeer, verwachting en hoop. In donkere tijden zien we uit naar de komst van het Licht. Het is God zelf die op Zijn tijd Zijn heil geeft. En toch is ons gebed van grote betekenis.
In de komende weken wil ik met u gaan nadenken over de Koning van Israël. Vandaag gaat het over de wens om een koning die leeft onder het volk. God geeft er gehoor aan en tegelijk blijft Hij zelf koning. De koning van Israël wordt een beeld van de Messias die komt; de grote Zoon van David. In Hem is het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. Alleen bij deze Koning is ware vrede en gerechtigheid te vinden. We gaan naar de stad van David, Bethlehem, om daar deze Koning te aanbidden.

Sluiten