Ds. B. Oosterom, Rumpt

28 juni 2015, 18:00 uur

Themadienst

Voor de themadienst van vanavond is gekozen voor het onderwerp Gehuwd of Vrijgezel, ingegeven door de problemen binnen relaties en de eenzaamheid die dat geeft. Het probleem is niet enkel gerelateerd aan het burgerlijk huwelijk, maar geldt ook voor je relatie tot je vrienden, je ouders en tot God. We leven in een drukke tijd en wanneer je ’s avonds doodmoe in bed valt, is er geen tijd meer voor de Ander. Ds. B. Oosterom wil hierover met ons nadenken en jongerenkoor Nadiah zal onder leiding van Peter Koetsveld enkele liederen zingen. Iedereen van harte welkom in deze themadienst!!

Sluiten