Geen voorganger

25 december 2017, 18:00 uur

Uitnodiging kerstfeest zondagsschool
Ook door middel van de nieuwsbrief willen wij, kinderen en leiding van de zondagsschool, u en jou alvast van harte uitnodigen om op eerste Kerstdag (maandag 25 december) samen met ons het Kerstfeest te vieren in de kerk. De dienst begint om 18.00 uur. Komt u ook? Het thema van dit jaar is "Gegrepen door Gods liefde". We gaan samen zingen, de bijbel lezen, gedichtjes opzeggen en luisteren naar het evangelie. Ook wordt er weer een mooi verhaal verteld. Wij hopen dat u er ook allemaal bent. De kinderen van de zondagsschool worden om uiterlijk 17.45 uur in het Dijkhuis verwacht en lopen gezamenlijk naar de kerk. Groetjes van de kinderen en leiding van zondagsschool "de Zaaier".

Sluiten