Geen voorganger

25 december 2016, 18:00 uur

Ook door middel van de nieuwsbrief willen wij, kinderen en leiding van de zondagsschool, u en jou alvast van harte uitnodigen om vandaag samen met ons het kerstfeest te vieren in de kerk. De dienst is op EERSTE Kerstdag (zondag 25 december) en begint om 18.00 uur. Komt u ook? We willen samen gaan REIZEN en op zoek naar de Redder van de wereld. Dit gaan we doen door middel van het samen zingen, de bijbel lezen, gedichtjes opzeggen en het luisteren naar het evangelie. Ook wordt er weer een mooi verhaal verteld. Wij hopen dat u er ook allemaal bent.
De kinderen en leiding van zondagsschool "de Zaaier".

Sluiten