Ds. A.J. Mouw

10 januari 2016, 09:30 uur

Afscheid & bevestiging ambtsdragers:
In deze dienst nemen we afscheid van broeders en (her)bevestigen we ambtsdragers. We nemen afscheid van Arie van Dalen, Bert den Hartog, Linus van Herpen, Harry Hijmering, Alewijn de Ruiter, Sjaak Smits en Bert van Straten. Jan Ermstrang en Jan van Vugt zullen beiden worden herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Martin Groenenberg zal worden herbevestigd als jeugdouderling. Niko van Ginhoven, Jelle van Vugt en René van Vugt zullen worden bevestigd als ouderling. Jonathan van Rijswijk zal worden bevestigd als jeugdouderling. We bidden de broeders die afscheid nemen en de broeders die worden (her)bevestigd een goede en fijne dienst toe, met hun gezinnen.

Sluiten