Ds. A.J. Mouw (Themadienst)

08 december 2013, 18:00 uur

Bij de diensten:

Vanavond is er een themadienst. Het thema is ‘Ik weet het beter?!’. Deze dienst is voorbereid samen met de catechisanten van Follow Me (Next), waarvan enkelen een taak zullen hebben in de dienst. Welke plaats heeft het christelijk geloof tussen alle andere religies? We lezen Johannes 14, over Jezus die nogal krasse uitspraken doet. Jeugdkoor Op Weg uit Boven-Hardinxveld zal haar medewerking verlenen. We zien uit naar gezegende diensten!

Sluiten