Johannes 8 (3), Overspelige vrouw

25 augustus 2017

Daar bij het kruis,
vond ik Genade
en kreeg vergeving,
voor al mijn daden.

‘k Sta op van tafel
met een dankbaar hart.
Jezus wast mij schoon
en geeft een nieuwe start.

Hij zegt mij: ‘Ga heen,
maak een ommekeer,
leef nu uit je Redding
en zondig niet meer!’

Sluiten