Job, preek 6

23 maart 2014

Job preek 6

Wie is als U Heer?
Heilig en Machtig
Als Schepper van alles
regeert Uw Hand Krachtig

Ik kniel voor U neer
Vergeef mijn hoogmoed
Al begrijp ik U niet
Uw Wegen zijn goed!

Ik was zo verblind Heer
dat ik dit niet verdien
Maar U opent mijn ogen
Nu mag ik U zien!

Mirjam de Ruiter

Sluiten