Doop/zondvloed Genesis 9:14-15 / Hebr. 11:7

14 juli 2013

Een watervloed in Noach’s tijd

Zij overspoelde mens en zonden
Van Mijn Schepping had ik spijt
Maar Ik wilde haar niet kwijt
En heb mij aan de mens verbonden

De regenboog
in alle kleuren
Mijn belofte!
Een cirkel oneindig
Teken van Mijn Trouw!

Een waterdoop voor jou Mijn kind
Zondig, maar toch niet verloren
De schepping wordt door Mij bemind
‘t Is Mijn leven dat Eeuwig verbindt
Door Mijn sterven, ben jij herboren Zie je de regenboog?
in alle kleuren?
Mijn belofte!
Zie je de cirkel oneindig?
Teken van Mijn Trouw
Door de doop nu ook voor jou!

Mirjam de Ruiter

Jenthe van Vugt

Sluiten