Johannes 4:43-54

03 augustus 2014

Geloof is zomeer dan zien

Geloof alleen! Dat werd opnieuw bewezen
door wat er in de Bijbel staat
en we vanochtend konden lezen.

Een doodziek kind dat spoedig sterven gaat,
een vader die niet blijft treuren,
maar ten einde raad spoorslags naar Jezus reist.
– Je weet nooit wat er kan gebeuren. –

'Kom mee! Mijn zoon is stervend!' Maar Jezus wijst
het volk erop dat ze slechts wachten
op een wonder, Hem niet wil geloven op Zijn woord
dat ze van weinig waarde achten.

'Uw zoon leeft,' is alles wat de man van Jezus hoort.
En hij gelóóft, om dan naar huis te snellen.
Zijn slaven haasten zich om hem blij
het heerlijk nieuws te gaan vertellen.
Op 'tzelfde uur dat Jezus 't zei,
was zijn zoons gezondheid teruggekomen!

Geloof is zoveel meer dan zien.
Laat Zijn woorden bij je binnenstromen,
dan wordt geloven geen 'misschien'.

Evert Kuijt

N.a.v. de ochtendpreek over Johannes 4:43-54 op zondag 3 aug. 2014 door ds. A.B. van Campen

Sluiten