Getuigen, Lukas 24:36-49

02 november 2013

Onze oren waren doof

voor de Woorden die U riep
Het ontbrak ons aan geloof
zelfs toen U naast ons liep
Onze harten waren dicht
te duister voor Uw Licht
Maar U brak de deur open
en toonde Uw Gezicht.

‘Mijn Liefde is zo groot
dat Ik de lijdensbeker dronk
Mij gaf tot in de dood
en jou Verzoening schonk.
Dit stond allang geschreven
Als een Lam zou Ik Mij geven
En ieder die gelooft
Mag Eeuwig bij Mij leven!’ Heer, wij kunnen enkel buigen
Wij zijn Uw getuigen!

Mirjam de Ruiter

Sluiten