Christelijke vrijheid, Romeinen 6:15-23

02 november 2013

Ik was een slaaf van het kwaad

De dood was het loon voor mij
Maar Jezus stelde een daad
Want uit Liefde kocht Hij mij vrij

Nu dien ik een and’re Heer
Voor het Recht wil ik mij geven
Ik word minder, Hij wordt meer
Gods Geschenk is Eeuwig Leven.

Mirjam de Ruiter

Sluiten