Theologiekring

De theologiekring gaat dit seizoen over het boekje ‘De slag om het hart’ van dr. Herman Paul. Dit boekje, wat slechts € 17,50 kost, gaat in op de vraag wat secularisatie is.
De stelling van de auteur is dat secularisatie niet in de eerste plaats te maken heeft met het teruglopen van het aantal kerkgangers. Maar dat het iets te maken heeft met waar mensen in hun hart naar verlangen. Een treffend citaat in dit verband:
“Wie secularisatie van het hart centraal stelt, wisselt wetenschappelijke analyse daarom in voor zelfonderzoek en gebed: ‘O waarheid, licht van mijn hart, laat niet mijn eigen duisternis tot mij spreken!’.”
Het laatste is een citaat van Augustinus. Aan hem ontleent Paul ook de gedachte dat het gaat om het hart en waar het naar verlangt. Na ‘De slag om het hart’ willen wij ons dan ook nader gaan verdiepen in het werk van Augustinus. Bestudering van dit boekje dient mede als voorbereiding daartoe.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de kringleider, welkom!

Sluiten