Huiskringen

Misschien maakt u, maak jij ook wel eens moeilijke dingen mee. Misschien vindt u, vind jij het ook best wel eens lastig om dan te geloven. We hopen én bidden daarom dat velen de weg naar de kring zullen (leren) kennen. Zo kun je het gehoorde Woord samen bespreken en je eigen maken. Laat die prachtige mogelijkheid niet liggen! We zien uit naar vruchtbare ontmoetingen rondom het machtige Woord van God, onder leiding van de Heilige Geest.

De huiskringen vinden plaats op maandagavond, dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagavond.

MaandRooster kringen - seizoen 2019/2020
Septemberzondag 29 september: "H1" door ds Fokkert in de avonddienst
Ontferming: Jezus is bewogen
Bijeenkomst 1: 30 september, 1, 2 en 3 oktober
Oktoberzondag 27 oktober: "H2", door Ds. Mouw in de morgendienst
Boosheid: Jezus toornt
Bijeenkomst 2: 28, 29,30 en 31 oktober
Novemberzondag 24 november: "H3", door Ds. Fokkert in de morgendienst
Blijdschap: Jezus verheugt Zich
Bijeenkomst 3: 25,26, 27 en 28 november
Januarizondag 5 januari : "H4", door Ds. Fokkert in de morgendienst
Liefde: Jezus heeft lief
Bijeenkomst 4: 6, 7, 8 en 9 januari 2020
Februarizondag 9 februari: "H5", door Ds. Fokkert in de morgendienst
Tranen: Jezus huilt
Bijeenkomst 5: 10, 11, 12 en 13 februari
Maartzondag 15 maart: "H6", door Ds. Fokkert in de morgendienst
Droefheid: Jezus is bedroefd
Bijeenkomst 6: 16, 17, 18 en 19 maart
Aprilzondag 19 april: "H7", door Ds. Fokkert in de morgendienst
Droefheid: Jezus is bedroefd
Bijeenkomst 7: 20, 21, 22 en 23 april
Sluiten