Huiskringen

De huiskringen vinden plaats op dinsdagavond, woensdagmorgen en donderdagavond.

Bijbel- en huiskringen

Het seizoen begint weer. En daarmee ook het kringwerk! Misschien maakt u, maak jij ook wel eens moeilijke dingen mee. Misschien vindt u, vind jij het ook best wel eens lastig om dan te geloven. Misschien is het wel een belangrijk deel van ons leven: omgaan met lijden als je gelooft. Wie is de Heere God dan? Wat mag en kun je zeggen, ook tegen Hem? Welkom bij de Bijbelkringen, om juist daarover te spreken aan de hand van het Bijbelboek Job. We hopen dit seizoen veel verbindingen te leggen tussen de kerkdienst en de kringen. In de kerkdienst op de zondag voorafgaand aan de kringen wordt het stuk bepreekt waar het in de kringen ook over zal gaan. Die preek bereiden we met de kringleiders voor. Bij die diensten zal ook een handout en samenvatting beschikbaar zijn, die kan helpen e.e.a. te volgen en te onthouden. Job is geen gemakkelijk Bijbelboek, maar wel heel troostrijk en fundamenteel in het leven met de Heere God. We hopen én bidden daarom dat velen de weg naar de kring zullen (leren) kennen. Zo kun je het gehoorde Woord samen bespreken en je eigen maken. Laat die prachtige mogelijkheid niet liggen! De huiskringen zijn op dinsdagavond, woensdagmorgen en donderdagavond, doorgaans in de week nadat er in de preek aandacht aan is gegeven. De week erop is er startkring en Move On!. Hier de data (DV!) van de preken en de huiskringen (zie ook de website). Om uit te knippen en op de koelkast te hangen! We zien uit naar vruchtbare ontmoetingen rondom het machtige Woord van God, onder leiding van de Heilige Geest.

Namens de Bijbelkringleiding,
Ds. Mouw

Rooster 2013 / 2014

KringData huiskringSchriftgedeelte
1Zondag 22/9
Dinsdag 1/10
Woensdag 2/10
Donderdag 3/10 (ook startkring, in ’t Dijkhuis)
Donderdag 10/10: Move On!
Job 1
2Zondag 27/10
Dinsdag 29/10
Woensdag 30/10
Donderdag 31/10 (ook startkring, in ’t Dijkhuis)
Donderdag 7/11: Move On!
Job 2
3Zondag 1/12
Dinsdag 3/12
Woensdag 4/12
Donderdag 12/12 (ook startkring, in ’t Dijkhuis)
Donderdag 12/12: Move On!
Job 3 - 27 (verdere uitsplitsing volgt ng)
4Zondag 12/1
Dinsdag 14/1
Woensdag 15/1
Donderdag 16/1 (ook startkring, in ’t Dijkhuis)
Donderdag 23/1: Move On!
Job 3 - 21 (verdere uitsplitsing volgt nog)
5Zondag 16/2
Dinsdag 18/2
Woensdag 19/2
Donderdag 20/2 (ook startkring, in ’t Dijkhuis)
Donderdag 27/2: Move On!
Job 32 - 37
6Zondag 23/3
Dinsdag 25/3
Woensdag 26/3
Donderdag 27/3 (ook startkring, in ’t Dijkhuis)
Donderdag 3/4: Move On!
Job 38:1 - 42:6
Afronding27/4, geen kringenJob 42:7 - 17
Sluiten