Sing-In, Kerk

30 oktober 2022, 19:30 uur

Uitnodiging Sing-In 30 oktober:
Aanstaande zondagavond is er eindelijk weer een sing-in. We beginnen in de kerk direct aansluitend na de avonddienst eerst met koffie en thee met wat lekkers erbij.
Daarna gaan we een aantal geselecteerde liederen zingen en een aantal op verzoek, waarbij Hanneke Ermstrang ons zal begeleiden op de piano.
Iedereen, dus ook van buiten de gemeente, van harte uitgenodigd om mee te komen zingen!
Kun je niet in de avonddienst aanwezig zijn, dan kun je uiteraard ook nog ná de avonddienst aansluiten om met ons koffie of thee te drinken en mee te zingen.
Ben je nog nooit geweest, kom dan toch maar eens kijken en zing mee! Samen zingen zorgt voor verbinding met elkaar en vreugde bij God! Wees welkom!
De muziekcommissie

Sluiten