Theologiekring, Pastorie

30 oktober 2017, 20:00 uur

De eerste kring is op de dag voor 500 jaar Reformatie, maandag 30 oktober om 20:00 uur in de pastorie. Welkom! Voor vragen kunt u contact opnemen met de kringleider Harry Groenenboom, mob. 06 135 693 74, e-mail hgroenenboom@kpnmail.nl.
De theologiekring staat in dit jaar van de herdenking van 500 jaar Reformatie in het teken van Luther. Centraal staat het boek “Luther verzameld” dat onder redactie van Herman J. Selderhuis in 2016 in twee delen verscheen bij uitgeverij Kok. Voor €59,99 verkoopt de boekwinkel het aan u. Zoals de titel aangeeft, gaat het om een verzameling boeken, preken, stellingen, en brieven van Luther. Al die geschriften bij elkaar geven een indruk van hoe de Reformatie verliep. En vooral ook, hoe Luther dat zelf beleefde.
Om juist die beleving van Luther zelf op het spoor te komen, lezen we voor de eerste kring een aantal brieven. Die staan in het tweede deel. Die lezen we in samenhang met een “Voorrede op deel I van de Duitse geschriften” die heel toepasselijk aan het begin van deel 1 van Luther Verzameld staat. Daarin zegt Luther dat hij het zo ontzettend jammer vindt dat zijn boeken worden uitgegeven, omdat die de aandacht maar kunnen afleiden van de Bijbel. Hij hoopt maar, dat de belangstelling voor zijn werk spoedig voorbij gaat. En omdat hij er van uitgaat dat dit ook wel zal gebeuren, gaat hij er mee akkoord dat men zijn werken uitgeeft. “Welaan, laat het in Gods Naam dan maar gaan.” Ook lezen wij de “Disputatie tegen de scholastieke theologie”. Natuurlijk ook de 95 stellingen. En vervolgens de “Voorrede op deel I van de Latijnse geschriften” waarin Luther wenst dat “de warboel van zijn nachtelijke studies” in eeuwige vergetelheid begraven zou worden om plaats te maken voor betere.
Ter voorbereiding van de kring dienen dus de volgende bladzijden gelezen te worden:
Deel 1: blz. 3-14, 25-34, 35-45, 99-111
Deel 2: blz. 1187-1219

Sluiten