Slaatjesactie zendingscommissie

27 oktober 2017, 18:00 uur

Slaatjesactie zendingscommissie
Op DV vrijdag 27 oktober hopen we in Giessen weer langs de deuren te gaan om overheerlijke slaatjes te verkopen! Tussen ongeveer 18.00 en 20.00 uur kunt u ons verwachten. De slaatjes kosten 2 euro per stuk en als u er 3 tegelijk koopt, betaalt u geen 6, maar 5 euro. De opbrengst van de actie is bestemd voor Stichting Save The Children. Deze organisatie redt levens van sterk ondervoede kinderen met Plumpy/Nut. Dit is een zakje met speciale voeding (soort pindakaasmengsel, waaraan ook vitaminen en mineralen zijn toegevoegd) dat – wanneer het op tijd in handen komt van een ondervoed kind- een kindje binnen 2 weken weer op krachten kan helpen.
We hopen dat de slaatjes –net als voorgaande jaren- weer gretig aftrek zullen vinden J
De zendingscommissie
PS: Als u niet in Giessen woont, of de verkopers niet af wilt/kunt wachten, dan kunt u tussen 18.00 en 19.30 uur ook in ’t Dijkhuis terecht om slaatjes te kopen!

Sluiten