Groeikring, Dijkhuis

27 september 2018, 20:00 uur

Dit winterseizoen starten we met een nieuwe kring, namelijk de ‘Groeikring’. De Groeikring is voor jongvolwassenen en bedoeld als aanvulling op de wekelijkse erediensten om zo het persoonlijk geloof te bevorderen. De kring staat niet op zichzelf, maar is een deel van de gemeente. Door het meedoen aan de Groeikring kunnen we elkaar helpen om te groeien in geloof rondom een open Bijbel. We kunnen ons geloof en onze vragen delen en ook samen groeien in een stukje gemeente zijn. Net zoals alle andere kringen willen we dit seizoen uit het boekje ‘Bouwers in de eerste gemeenten’ gaan werken. We komen in het winterseizoen 6 keer bij elkaar op donderdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur in het Dijkhuis. We gaan de hoofdstukken 1, 4, 5, 7, 8 en 10 behandelen en op de eerste avond starten we met hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk kun je thuis dan alvast doorlezen.
De data van de avonden zijn: 27 sept, 1 nov, 29 nov, 17 jan, 14 feb en 14 mrt. Groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid, dat is wat we willen bereiken met de Groeikring. We nodigen jou daarom uit om komend seizoen met ons mee te doen! Contactpersoon van de Groeikring is Jelle van Vugt vanvugttimmerwerken@hotmail.com

Sluiten