Week van Gebed, Herv. kerk Giessen

22 januari 2018, 20:15 uur

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld. Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn. De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. Telkens is er zo’n half uurtje gepland van zingen, stil zijn en (dank)gebed.
Maandag 22 januari om 20:15 uur: Herv. kerk Giessen (speciaal voor jongeren, volwassenen zijn ook welkom)
Dinsdag 23 januari om 19:30 uur: Geref. kerk Rijswijk
Woensdag 24 januari om 19:30 uur: Herv. kerk Rijswijk
Donderdag 25 januari om 19:30 uur: Herv. kerk Giessen

Sluiten