Theologiekring

22 januari 2018, 20:00 uur

Op maandag 22 januari komt de theologiekring weer bijeen. Dit keer bij de familie Geluk, Maasdijk 14a. We staan dan stil bij de volgende gedeelten uit deel 2 van “Luther Verzameld”:
“Aansporing om het sacrament van het lichaam en bloed van onze Here te gebruiken”, blz. 902;
“De Kleine Catechismus voor gewone pastores en predikanten”, blz. 931;
“Het doopboekje”, blz. 951;
“Een huwelijksboekje voor eenvoudige voorgangers”, blz. 959;
“Een preek dat we de kinderen naar school moeten sturen”, blz. 1005.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel dan naar kringleider Harry Groenenboom, mob. 06 135 693 74.

Sluiten