Theologiekring

20 mei 2019, 20:00 uur

De volgende theologiekring gaat over deel II, blz. 871-901 van "Luther Verzameld". Het gaat om de volgende geschriften:
Dat een christelijke vergadering of gemeente het recht en de macht heeft alle leer te beoordelen en leraars te beroepen, aan te stellen en af te zetten: grondslag en reden uit de Schrift.
Over de orde van de eredienst.
De Duitse mis - de orde van de eredienst.
Luthers voorwoord op Onderricht van de visitatoren aan de parochiegeestelijken in het keurvorstendom Saksen.
De kring komt bijeen op maandag 20 mei aan de Andriette Peereboom 11. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar kringleider Harry Groenenboom via nummer 06-135 693 74.

Sluiten