Samen aan tafel, Maaszaal Herv. kerk Rijswijk

15 mei 2018, 12:00 uur

Op D.V. 15 mei staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. Zij die om welke reden dan ook verhinderd zijn graag even doorgeven aan: Rika Ottevanger tel: 441131 of Hillie van Breugel tel: 442458. U bent welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur. Einde maaltijd om ong. 14.00 uur. Zo mogelijk gepast betalen a.u.b. € 5.00 p.p. Chauffeurs jullie ook alvast hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Sluiten