PCOB Bijeenkomst,

07 februari 2018, 14:00 uur

Woensdag 7 februari is de jaarlijkse ledenvergadering van de afd. Giessen-Rijswijk. Deze middag wordt het financieel verslag gepresenteerd en is er bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn: Mevr. Ans Groeneveld-Braskamp, algemeen bestuurslid en Goos van Herpen, secretaris. Na de pauze wordt de DVD over de Groesplaat gepresenteerd. Een mooi stukje natuurgebied in onze directe omgeving. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Voor deelname (kosten € 6,-- pp) kunt u zich opgeven bij Corrie Kant-Kant tel.441874. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Sluiten