Theologiekring

05 november 2018, 20:00 uur

Op maandag 5 november is de tweede theologiekring van dit seizoen. Die begint om 20:00 uur bij de familie De Groot aan de Industrieweg 1a. We staan stil bij het eerste deel van Luthers geschrift ‘Over de goede werken’. Dat is te vinden op bladzijde 181 en volgende van deel I van ‘Luther Verzameld’. Daarin geeft Luther zijn visie op wat de eerste tafel van de Tien Geboden betekent voor de praktijk van het leven. Tegelijk geeft hij daarmee een beeld van de situatie in zijn tijd. De tweede theologiekring van dit nieuwe seizoen vindt plaats op maandag 5 november en begint om 20:00 uur. Het adres is Industrieweg 1a.

Sluiten