Theologiekring, Fam. Geluk, Maasdijk 14a.

05 maart 2018, 20:00 uur

Op maandag 5 maart vanaf 20:00 uur komt de theologiekring weer bijeen bij Ad en Annemieke Geluk aan de Maasdijk 14a. De kring gaat over de volgende gedeelten uit deel 2 van het boek “Luther Verzameld” die alle te vinden zijn in het zesde hoofdstuk (over het christelijk leven):
“Hoe men bidden moet. Brief voor meester Peter Barbier”;
“Of men het sterven mag ontvluchten”;
“Een preek over de voorbereiding op het sterven”;
“Luthers Testament”;
“Over handel en rente”.
Voor vragen over de kring kunt u bellen naar kringleider Harry Groenenboom, telefoonnummer 06-135 693 74.

Sluiten