Introductiebijeenkomst nieuwe ambtsdragers:

04 december 2019, 19:00 uur

Voor hen die afgelopen week het ambt van (jeugd)ouderling of ouderling-kerkrentmeester hebben aanvaard is er op 4 december een kleine bijeenkomst ter introductie. We lopen dan kort de taken en verantwoordelijkheden van een ambtsdrager langs en er is ruimte om vragen die er leven te beantwoorden. We beginnen om 19.00 in ’t Dijkhuis, van harte uitgenodigd!

Sluiten