Potroosjes actie 't Dijkhuis

03 mei 2019, 18:00 uur

Net als voorgaande jaren willen we weer potroosjes verkopen. De verkoopactie staat gepland op vrijdagavond 3 mei… De potroosjes worden huis aan huis verkocht. Ze kosten € 3,= per stuk, of twee stuks voor € 5,=. De opbrengst is bestemd voor de aflossing van ‘t Dijkhuis. Met medewerking van jeugd en andere vrijwilligers zijn we binnen anderhalf uur klaar. Dus geef u/jij je snel op bij Willeke de Ruiter 06-27359425 of w.deruiter1981@hotmail.com. We starten om 18.00 uur bij ’t Dijkhuis.

Sluiten