Theologiekring

02 december 2019, 20:00 uur

Maandag 2 december om 20:00 uur komt de theologiekring weer bijeen aan de Andriette Peereboom 11. De kring gaat dit keer over hoofdstuk 3 en 4 van het boekje “De slag om het hart” van Herman Paul. In hoofdstuk 3 stelt Paul een andere benadering voor van wat wij onder ‘secularisatie’ moeten verstaan. Volgens hem ontstaat secularisatie niet omdat het christelijke geloof niet redelijk zou zijn. Secularisatie begint een laag dieper, namelijk in het hart van de mens en waar dat hart naar verlangt. In hoofdstuk 4 staat Paul stil bij het ideaal van zelfontplooiing, wat hij ‘een plaatje van een gelukkig leven’ noemt.
Waarbij hij de vraag aan de orde stelt of er voorbeeldlevens zijn die steun geven bij een leven in de navolging van Christus? Voor aanmelding of vragen kunt u bellen met de kringleider Harry Groenenboom, telefoonnummer 06 135 693 74.

Sluiten