Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. A.J. Mouw, voorbereiding kring 2
18.00 uur: Ds. B. Oosterom uit Rumpt

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Gezang 112 vers 1; Organiste: Dini van Straten
18.00 uur: Psalm 145 vers 1 (NB); Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Exodus 3: 1-14, Handelingen 7: 30-35 & Filippenzen 2: 5-11
18.00 uur: Matteüs 11:25-30, Efeze 1: 1-12 en 1 Petrus 1:5-11.

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor de HGJB.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de aangepaste catechese Almkerk.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
22 okt.: Conny Koppelaar – Wanda en Tamira Vervoorn
29 okt.: Ellen Roodnat – Jonathan Groenenberg – Annemarie van Veen

Zondagsschool/kindernevendienst:
22 okt.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
29 okt.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst; groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool oktober: Gezang 300 vers 1 Wat de toekomst brenge moge

Kerkauto:
22 okt.: Nico v.d. Wiel, tel. 441460
29 okt.: Henk de Lorm, tel. 512814

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. Van Tilborg-Nieuwenhuizen, Den Burcht 13. Zij mocht thuiskomen na een operatie in het ziekenhuis.

Bij de diensten:
Vanmorgen bereiden we ons voor op kring 2. Na Exodus 2 van kring 1 lezen we nu Exodus 3:1-14. Mozes wordt daar geroepen. Maar wie roept hem eigenlijk? Wie is de God die zomaar, onverwachts, in de woestijn verschijnt? Daarover willen we in deze dienst nadenken. Wie is God eigenlijk, ook voor ons? Wat zien we van Hem in Exodus 3 en welke rol speelt dat in ons geloof vandaag? We bidden om gezegende diensten.

Afscheid ds. Mouw:
Ds. Mouw zal op 19 november afscheid nemen van de gemeente. Er zal op 18 november een afscheidsreceptie worden georganiseerd. De organisatie hiervan is in handen van Geert van Esch. Als kerkenraad willen we Geert alvast bedanken dat hij deze taak op zich heeft willen nemen, het is best wel een hele klus. We willen de dominee en zijn gezin een cadeau namens de gemeente aanbieden. Indien u bij wilt dragen aan dit cadeau, dan kunt u uw bijdrage deponeren in de melkbus bij de ingang van de kerk.

Verkiezingen ambtsdragers:
Aan het einde van dit jaar eindigt de ambtstermijn voor de volgende broeders:
1. Albert Paans (wijk-ouderling en stelt zich herkiesbaar voor een periode van 2 jaar)
2. Arjan Hoeke (diaken en niet herkiesbaar)
3. Jacco van Drunen (diaken en stelt zich herkiesbaar voor een periode van 2 jaar)
4. Martin Groenenberg (jeugdouderling en niet herkiesbaar)
5. Henk van Vugt (ouderling-kerkrentmeester en stelt zich herkiesbaar voor een periode van 2 jaar)
6. Anton Verschoor (kerkrentmeester – niet in ambt [financiële administratie], stelt zich niet herkiesbaar)
7. Leen van Anrooij (kerkrentmeester - niet in ambt, stelt zich herkiesbaar voor een periode van 4 jaar)
Een aantal broeders (3) heeft gemeend zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. De broeders (4) die zich wel herkiesbaar stellen, zijn automatisch herkozen als er geen andere kandidaat voor wordt ingediend. Daarnaast is er al enige tijd een vacature voor wijkouderling.
Vandaag zullen bij de ingang van de kerk lijsten klaarliggen voor de volgende vacatures:

  • 2 lijsten voor wijkouderling (er zijn 2 vacatures, maar Albert Paans stelt zich herkiesbaar)
  • 2 lijsten voor diaken (er zijn 2 vacatures, maar Jacco van Drunen stelt zich herkiesbaar)
  • 1 lijst voor jeugdouderling
  • 1 lijst voor ouderling-kerkrentmeester (er is 1 vacature, maar Henk van Vugt stelt zich herkiesbaar)
  • 2 lijsten voor kerkrentmeester-niet in ambt (er zijn 2 vacatures, maar Leen van Anrooij stelt zich herkiesbaar)

Bij deze wel de opmerking dat de kerkrentmeesters op zoek zijn naar iemand die de financiële administratie van de kerk op zich wil nemen.
De lijsten dienen voor donderdag 26 oktober 18.00 uur bij de scriba (Wilgenhof 19) te worden ingeleverd en ondertekend te zijn door tenminste 10 belijdende lidmaten. Op donderdagavond 26 oktober buigt de kerkenraad zich over de ingediende lijsten, waarna deze op D.V. zondag 29 oktober aan de gemeente bekend zullen worden gemaakt.
De (eventuele) verkiezingen zullen op dankdag (1 november) na de dienst in ’t Dijkhuis worden gehouden.
De kerkenraad vraagt u om de verkiezing van de nieuwe ambtsdragers in uw voorbede te gedenken.

Welkom de Riethof:
Namens onze kerk en de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk heten we dinsdagavond 24 oktober de nieuwe bewoners van appartementencomplex ‘De Riethof’ (waar voorheen ACS stond) welkom in ons dorp. Van 19:30-20:30 staan we met koffie en wat lekkers (gebakken door gemeenteleden, dank!) in de hal. We hopen zo de bewoners ook vanuit de kerk te kunnen ontmoeten. Wilt u bidden voor goede ontmoetingen?

Project 'Ik wil je leren kennen' (voor jong en oud):
Inmiddels hebben 10 deelnemers in de leeftijd van 20 tot 80+ jaar zich aangemeld. Dat zijn er minder dan we gehoopt hadden. Aanmelden kan nog t/m deze zondag 22 oktober. Twijfel je nog? Zijn er vragen of onduidelijkheden? Meld het gerust aan Martin Groenenberg (martingroenenberg@outlook.com, 0651329605 of 0183443956) óf aan Jonathan van Rijswijk (jrijswijk@hotmail.com, 0615132789).

Dameskring “Dabar”:
Op DV dinsdag 24 oktober hopen we bij elkaar te komen in het Dijkhuis. We hopen ieder te begroeten. Willen jullie een leeg, laag en schoon (bijv. een tonijnblikje) meebrengen!
Groetjes van Dinie, Pauline en Janny
Pauline 0183-442326, Janny 0183-442596

Kringwerk:

Maandag 23 oktober 2017
20.00 uur
Fam. Van Dalen, Wilgenhof 27, ( 449046
Dinsdag 31 oktober 2017!!
20.00 uur
Mevr. Groenenberg, Groenstraat 2A ( 442260
Woensdag 25 oktober 2017
09.15 uur
Fam. De Groot, Industrieweg 1A, ( 441840
Donderdag 26 oktober 2017
20.00 uur
Fam. Smits, Hogelandstraat 35, ( 442492


Startkring:
Na een mooie eerste startkringavond is het al weer tijd voor startkringavond nummer 2. En wel op donderdag 26 oktober. We gaan weer kijken naar een stukje uit het leven van Mozes. Over de wonderen die er in zijn leven gebeuren en Gods plan met hem in het leven. Heb jij al ontdekt wie jijzelf eigenlijk bent?? En wat God daarbij in je leven voor betekenis heeft?? Hier gaan we met elkaar over nadenken. Ben jij er ook (weer) bij? Koffie en thee staan klaar om 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur. We hopen je weer te zien in ’t Dijkhuis. Tot donderdag!

500 jaar Reformatie:
Op D.V. 31 oktober wordt er een gezamenlijke herdenkingsdienst over 500 jaar Reformatie gehouden met de drie PKN-kerken te Giessen-Rijswijk. De dienst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Hervormde kerk te Rijswijk. Tijdens de dienst zullen diverse liederen worden gezongen met muzikale ondersteuning van Chiel van Breugel (trompet) en Jeroen de Weerdt (orgel). De dienst zal worden geleid door ds. Gierkink en ds. Mouw.
De collecte die zal worden gehouden is voor het Nederlands Bijbel Genootschap en Wycliff Bijbelvertalers. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. U bent van harte uitgenodigd.

Vakantie Bijbel Club:
Afgelopen dinsdag was dan eindelijk de Vakantie Bijbel Club 2017 in het nieuwe schoolgebouw van CBS de Parel. Ruim 140 kinderen! hebben we mogen verwelkomen.
Na een welkomstwoord, gebed en een paar liedjes was de beurt aan Timo van den Heuvel met zijn theater Wonderwolken, de kinderen maar ook alle hulpouders hebben genoten van het prachtige theater met een mooie en duidelijke christelijke boodschap. Nadat de buikjes lekker gevuld waren met een broodje knakworst en wat drinken, was het alweer tijd voor het volgende onderdeel: spellencircuit in de sporthal, in 10 groepjes onder begeleiding van de hulpouders, spelletjes, puzzels, Bijbelverhaal en nog veel meer gedaan. Bij terugkomst was het tijd voor drinken met een zakje chips. Daarna was het alweer bijna afgelopen, na gebed en een paar liedjes kregen alle gezinnen nog een mooie cd mee naar huis. We kijken dankbaar terug op een mooie dag! We willen iedereen die op wat voor manier dan ook deze mooie dag mede mogelijk heeft gemaakt, enorm bedanken, maar bovenal dank aan onze Hemelse Vader! D.V. tot volgend jaar Vakantie Bijbel Club 2018.
Groetjes, Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Linda, Elike, Mieke, Jedidja, Angelina, Wilma en Angelique

Follow Me (Next):
Follow Me wordt verwacht om 19:15 (inloop 19:00). Het thema is deze week ‘De duivel is er ook nog’. Follow Me Next (16+) wordt verwacht om 20:15-21:00. Daar staan we stil bij ‘Wedergeboorte’. Welkom!

Ouderavond:
Volgende week maandag, 30 oktober, worden bij Follow Me (12-15) niet de catechisanten maar de ouders verwacht voor de ouderavond. De catechisanten mogen thuisblijven. Het is erg belangrijk dat we als gemeente en ouders samen optrekken. Goed om elkaar daarom ook te ontmoeten. Tijdstip volgt nog in de brief die we jullie kinderen maandag meegeven. Mocht u écht niet kunnen, dan graag even een berichtje.

Slaatjesactie zendingscommissie

Op DV vrijdag 27 oktober hopen we in Giessen weer langs de deuren te gaan om overheerlijke slaatjes te verkopen! Tussen ongeveer 18.00 en 20.00 uur kunt u ons verwachten. De slaatjes kosten 2 euro per stuk en als u er 3 tegelijk koopt, betaalt u geen 6, maar 5 euro. De opbrengst van de actie is bestemd voor Stichting Save The Children. Deze organisatie redt levens van sterk ondervoede kinderen met Plumpy/Nut. Dit is een zakje met speciale voeding (soort pindakaasmengsel, waaraan ook vitaminen en mineralen zijn toegevoegd) dat – wanneer het op tijd in handen komt van een ondervoed kind- een kindje binnen 2 weken weer op krachten kan helpen.
We hopen dat de slaatjes –net als voorgaande jaren- weer gretig aftrek zullen vinden J
De zendingscommissie
PS: Als u niet in Giessen woont, of de verkopers niet af wilt/kunt wachten, dan kunt u tussen 18.00 en 19.30 uur ook in ’t Dijkhuis terecht om slaatjes te kopen!

Koop het GZB-dagboek Handvol Koren:
5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te kopen:

1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek

2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.

3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.

5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Heeft u interesse?
Let op: Bestellen gaat dit jaar weer gewoon op de ‘oude, vertrouwde’ manier. U kunt uw naam noteren op de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt. U kunt ook bellen/mailen met Marjan Smits, tel. 443471 / smits.elimar@casema.nl Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 15 november. Marjan zal de boekjes voor 5 december thuis bezorgen, graag op het moment van bezorgen contant betalen.

Rock Solid avond 28 oktober:
Zaterdag 28 oktober is er weer een nieuwe Rock Solid avond met als thema ‘vrije tijd’. Op deze avond gaan we ontdekken wat iedereen in zijn vrije tijd doet. Als je nog een gaatje in je agenda kunt vinden zien we je graag in de Hervormde kerk in Rijswijk, jullie zijn welkom vanaf 19:15 uur.
Groeten, de Rock Solid leiding

Rock Solid weekend:
Afgelopen weekend hebben we met de tieners van Rock Solid een superleuk weekend gehad op het Friendship van stichting Tienerfriends. Het weekend zijn we begonnen door lekker met elkaar te eten, een bijbelstudie te houden en een bonte avond. In het donker hebben we buiten op het naastgelegen strand levend bingo gespeeld met een vuurtje erbij en marshmallows en daarna, omdat we nog niet moe waren, tot midden in de nacht een film gekeken. De volgende ochtend werd bijna iedereen vrolijk weer wakker en hebben we met elkaar ontbeten. In de ochtend hebben we een aantal spellen gespeeld op het strand en was er ruimte om je eigen dingen te doen. Vroeg in de middag heeft een van de leiding samen met drie tieners het aangedurfd om het water in te gaan, het water was koud maar met het zonnetje erbij wel lekker. Na het zwemmen stonden lekkere pannenkoeken op ons te wachten. Het middageten hebben we afgesloten met een bijbelstudie. In de middag stonden er weer een aantal spellen op de planning in, op en rondom het water. Na het avondeten hebben we alles weer opgeruimd en zijn we naar huis gegaan om onze bedjes weer op te zoeken om bij te komen van het superleuke weekend. Sommige tieners vonden het zo leuk dat ze zichzelf alvast aangemeld hebben voor volgend jaar.
Groeten, de tieners en de leiding van Rock Solid

Rock Solid te leuk!!!:
Aan het begin van het nieuwe seizoen van Rock Solid is gebleken dat de tieners Rock Solid superleuk vinden en dat ze met velen naar de avonden komen. Wij, Adriëlle, Erik, Sander, Pieter Jan, Jonathan en Martin zijn daarom op zoek naar nieuwe leiding om ons team te komen versterken en samen met ons en de tieners leuke avonden te hebben en in gesprek te gaan over het geloof. Twijfel je nog, dan willen we je graag uitnodigen om een keer een avond kennis te maken.

Wintertijd:
Ter herinnering het volgende: in de nacht van D.V. zaterdag 28 op zondag 29 oktober 2017 (komend weekend) gaat om 03.00 uur, in alle Europese landen, de KLOK 1 UUR TERUG en begint de wintertijd. Dus de klok 1 uur terug/stil zetten, zodat u ’s ochtends op de gebruikelijke tijd naar de kerk gaat, en u niet te vroeg komt, als u dit niet zou doen. In 2018 begint de zomertijd weer op zondag 25 maart, precies een week voor Pasen.
Wintertijd zondag 29 oktober, om 03.00 uur, klok 1 uur terug.


De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten